hagen.vanhulle.website

Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn)

Crataegus monogyna

Bladverliezende en door haar stekels ondoordringbare haag die in het voorjaar bloeit met witte bloesem en daarna rode bessen draagt. Deze plant wordt enorm geapprecieerd als veilige nestplaats door vele soorten vogels.

Aanplant

Crataegus monogyna in blote wortel wordt best geplant vanaf oktober tot eind maart-begin april. Maak een voldoende diepe plantgeul (30-40cm breed en diep). Zorg na het planten voor voldoende steun onder de vorm van palen en draad. Zo staan de planten stevig vast, kunnen de wortels zich goed vormen.

Bemesting

Meidoorn heeft weinig nood aan bemesting, het groeit op bijna alle grondsoorten. De grond verrijken met compost, koemestkorrels of specifieke meststoffen voor hagen wordt in de eerste jaren van de groei echter wel gewaardeerd. Opletten met verste stalmest, champignonmest of iets dergelijks. Een teveel van deze producten, zeker bij rechtstreeks contact, kan ervoor zorgen dat de wortels verbranden en afsterven.

Onderhoud

De meidoornhaag kan 1 of 2 keer per jaar gesnoeid worden. De eerste keer in juni, de 2de keer in september. Snoei je 2 keer per jaar zorgt dit voor een strakke compacte haag. Wil je echter genieten van meer bloei, snoei dan 1 keer in juni (na de bloei). Wil je meer bessen snoei je beter niet, je snoeit in juni namelijk een groot deel van de bessen weg.

Terugsnoeien is geen probleem, je kan een meidoorn gerust terugsnoeien tot op de grond, waarna hij opnieuw terug uitloopt.

Ziektes

Meidoorn is gevoelig voor bacterievuur. Dit is het verwelken, verschrompelen en verdorren van bloesems. De bladeren verwelken, worden roodbruin tot zwart en hangen slap aan de twijgen. Daarna krult de top van de twijgen om en verdort. De enige manier om deze ziekte te behandelen is het geïnfecteerde deel van de plant tot 50cm onder de infectieplaats wegsnoeien of nog drastischer de hele plant wegsnoeien  (Die loopt daarna gewoon terug uit). Het weggesnoeide en geïnfecteerde materiaal moet vernietigd worden. Best is om dit te verbranden. Zeker niet composteren. Ook het materiaal waarmee je gesnoeid hebt, ontsmet je goed vooraleer opnieuw te gebruiken.